Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016 namen we afscheid van vier aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden:
Peter Musters
Maarten van der Werff
Henk Scholten
Wim Coenraad

De drie eveneens aftredende maar herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen.
Tom Spronk
Paul Hendriks
Fred Kossen


Uit de negen kandidaten voor de vier vacatures kozen de leden:
Wendi Brandt-Mennen
Wilbert Eijsink
Ben van Schijndel
Paul van de Ven

ERTMS Rollout in Denemarken

Noteer de gegevens voor onze volgende bijeenkomst alvast in uw agenda:

19 mei 2016 bij Arcadis in Amersfoort.

In deze lezing over het Fjernbane Signalling Programme in Denemarken worden de twee delen waarin het project is opgedeeld belicht, maar ook de systeemkeuze insteek en de uitvoeringsactiviteiten.

Spreker:
Paul Visser, Alstom, Fjernbane Infrastructuur East
Eelco Schrik, Strukton ,Fjernbane Infrastructuur Wst

Het programma ziet er als volgt uit: 
14.30 - 14.45 Ontvangst
14.45 - 15.30 Lezing Paul Visser; ERTMS System - Oost Denemarken
15.30 - 16.15 Lezing Eelco Schrik; Uitvoering - West Denemarken
16.15 - 16.30 mogelijkheid tot vragen
16.35 - 18.00 ALV
18.00 - 19.00 Borrel

De uitnodiging en de aanmelding volgt en verloopt als gewoonlijk weer via Evenbrite

Videoregistratie Bediensysteem van de Toekomst online

De video registratie van de lezing van Klaas van Smeden over het bediensysteem van de toekomst staat nu online op de verslagen pagina en is uiteraard ook te vinden op ons IRSE-NL Youtube kanaal.

Met dank aan Maarten van der Werff voor het maken en ter beschikking stellen van de video.

Presentatie Bediensysteem van de Toekomst online

KvS2
Op 24 februari 2016 nam Klaas van Smeden ons mee op een tocht langs de Nederlandse bedien- en beheerssystemen, die ProRail gebruikt voor het bedienen, besturen, bijsturen en plannen van de treindienst. Klaas gaf ons gaf ons ook zijn visie op de punten waar naar zijn mening verbetering mogelijk en nuttig zou zijn. Lees hier verder.....

Peiling Buitenland Reis

Beste IRSE collega’s,


Het is alweer een lange tijd geleden dat wij met elkaar een buitenlands reiservaring op het gebied van treinbeveiliging hebben opgedaan.
Een paar maanden geleden hebben wij reeds een onderzoek gedaan of er behoefte was naar een buitenlandse trip en of er weerstand was inzake een eigen bijdrage. Er waren veel positieve reacties, dus zijn we verder gegaan met onderzoek naar mogelijkheden.

Een van de mogelijkheden is om een reis van 2 dagen te maken naar Engeland (Londen). In Engeland wordt er op dit moment veel geïnvesteerd in de verdere optimalisatie en upgrade van het bestaande netwerk. Zo worden er meerdere lijnen met ERTMS of CBTC systemen ingericht.
Tevens zien we dat de infra provider Network Rail zeer enthousiast is over toepassing van “nieuwe” technologieën op het spoor zoals ATO en L3. Hier is Network rail ook zeer intensief in contact met ProRail.

Kortom voldoende om een goed programma te vullen en dus een bezoek waard.

Indicatie programma:
Dag1:
Ochtend: Heenreis
Lunch
Middag: Technische presentaties inclusief bezoek “the Crystal” in de Londen
Diner

Dag 2:
Bezoek aan projectlokatie of testcentre
Lunch
Middag terugreis

Helaas kunnen wij de kosten voor een 2 daags bezoek niet vanuit de vereniging in zijn geheel dragen, daarnaast zal dit gedurende de week plaatsvinden en zal jullie werkgever toestemming moeten verlenen om aan deze “excursie” deel te nemen of zullen er vrije dagen voor moeten worden genomen.
Wij verwachten dat deelnemers zelf de vlieg-, diner en hotelkosten voor hun rekening nemen (ca. 400 euro). De overige kosten worden gedragen door IRSE NL en mogelijke sponsors.

Graag ontvangen wij van degene die willen deelnemen en ook bereid zijn de eigen bijdrage (dus commitment) te leveren een bericht. Bij een deelname van minimaal 30 leden zullen wij de organisatie van deze reis verder in uitvoering brengen.
Stuur deze mail aan: buitenlandreis@irse.nl
Met vriendelijke groet

IRSE NL